Kurser

Moderniseringsstyrelsen udbyder kurser, der primært henvender sig til statslige og selvejende institutioner, men kurserne er også åbne for medarbejdere fra private virksomheder.

Moderniseringsstyrelsen udbyder løbende kurser med det formål at understøtte den statslige systemanvendelse vedrørende økonomi, regnskab, løn, rapportering m.m.

Der er tale om en blanding af kurser, der dels er rettet direkte mod de respektive systemer (fx Navision Stat, SLS og LDV), og dels er de rettet mod de mere konceptagtige kurser som moms og økonomistyring.

Formål med kurserne

Formålet med Moderniseringsstyrelsens kurser er dels at understøtte implementering af nye systemer, og dels at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere, der skal anvende vores systemer og koncepter i hverdagen. 

Vi vil gerne bidrage til, at Moderniseringsstyrelsens kunder er i stand til at bruge vores systemer effektivt og udnytte mulighederne fuldt ud.

Udbud

På nuværende tidspunkt udbydes der kurser i: