Campus

Moderniseringsstyrelsen udbyder i 2018 en række introduktionskurser til den nye Campus Cloud løsning, som forventes i drift den 1. april 2018.

Kurserne har til formål at understøtte den generelle anvendelse af den statslige læringsløsning (Campus). I slutningen af 2018 vil der blive introduceret en række nye kurser, der understøtter den mere avancerede anvendelse af løsningen.

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.