ISOLA

Med ISOLA kan du trække statistikker og nøgletal om løn, fravær og personalesammensætning på din arbejdsplads.

ISOLA er en samling af nøgletal og statistikker om de statslige arbejdspladser. Det er et nemt og effektivt redskab, som du kan bruge i dit HR-arbejde.

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.