Projektledelseskurser

Moderniseringsstyrelsen har indgået en aftale om køb af projektledelseskurser, så statens institutioner kan give medarbejdere et professionelt eksternt forløb som led i deres kompetenceudvikling.

Statens Indkøb effektiviserer statslige myndigheders køb af projektledelseskurser: Staten opnår væsentlige indkøbsgevinster, når indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Af denne grund har Statens Indkøb udarbejdet en rammekontrakt om indkøb af projektledelseskurser. 

Rammeaftalens bruges i de tilfælde, hvor én eller flere medarbejdere tilbydes en af de kursustyper, der findes på aftalen: 
-Generel projektledelse
-Introduktion til projektarbejde
-Den fællesstatslige it-projektmodel
-Styregruppe og projektejerkompetencer. 

Læs mere eller tilmeld dig et af de fire kurser hos en af de 3 leverandører:
Implement Consulting Group
Peak Consulting Group
Rovsing Business Academy
(Du skal benytte brugernavn og adgangskode for at logge ind).

Med aftalen bidrager Moderniseringsstyrelsen samtidig til at effektivisere de statslige myndigheders køb af projektledelseskurser.

Alle statslige myndigheder er i perioden fra d. 30. november 2015 til d. 29. november 2019 forpligtet til at købe projektledelseskurser på aftalen. Inden udløb har Moderniseringsstyrelsen mulighed for at forlænge rammeaftalen med ét år. Såfremt rammeaftalen forlænges, vil der bliver informeret herom på hjemmesiden:

http://modst.dk/indkoeb

Selvejende institutioner mv., Folketinget, Nationalbanken og Grønlands selvstyre kan vælge at tilmelde sig aftalerne og dermed få gavn af effektiviseringerne.

Tilmelding til aftalen foregår elektronisk via hjemmesiden:

http://indkobsaftaler.modst.dk/anmodomlogin

Leverandører

Der er indgået kontrakt med følgende tre leverandører:

 

Leverandør Kontakt
Implement Consulting Group Mikkel Lau
T: 4138 0044
E:  
Peak Consulting Group Rikke Bang
T: 2075 9424
E:  
Rovsing Business Academy Anders Murmann
T: 3630 4454
E:  

 

Mere information

På https://modst.dk/indkoeb/ kan du læse mere om indkøbsaftalen, herunder priser, sortiment, kontraktvilkår osv.

Denne side vil løbende blive opdateret.