Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nyt om OK18

Resultatet af forhandlingerne

Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde kunne sammen med Flemming Vinther fra Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Lars Qvistgaard fra Akademikerne (AC) præsentere to samlede aftaler den 28. april.

Temaer for OK18

Her kan du læse, hvad Moderniseringsstyrelsen arbejder for ved OK18. Med faktaark om økonomi, løn og kompetenceudfordringer

OK18-processen

Læs her hvem der forhandler, og hvordan processen forløber

PAV

PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv. og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten.

Gå til PAV

Syv centrale pligter

Regeringen har lanceret kodeks VII - syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen.

Læs mere om de syv centrale pligter og bestil Kodeks VII

Cirkulærer

Moderniseringsstyrelsen har for HR området samlet love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder i staten.

Gå til cirkulærer

Nyheder om HR