Ansættelsesret og personalejura

Her kan du læse om ansættelse og integrationsgrunduddannelsen (IGU) for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Læs om mulighederne for lokal løndannelse, løn til direktører, chefer og ledere og andre former for ydelser end løn. Her kan du også gå videre til domme og kendelser på HR-området.