Aktuelle initiativer vedrørende arbejdsmiljø

Herunder kan du læse mere om aktuelle initiativer indenfor arbejdsmiljø.

Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

I efteråret 2019 søsættes en frivillig lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø for statens ledere. Uddannelsen er et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2018 og den udvikles i et samarbejde mellem de statslige overenskomstparter. Uddannelsen vil have fokus på blandt andet forebyggelse og håndtering af udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. Ud over undervisningsdage vil uddannelsen også indeholde faciliterende netværksmøder.

Mere nærvær – mindre sygefravær 

Der er afsat midler til en pakke, der skal nedbringe sygefraværet i det offentlige. Pakken består af 4 initiativer: En sygefraværspulje til arbejdspladser med højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø, et nyt rejsehold, bedre ledelsesinformation samt videnspakker. Indsatsen er forankret i Beskæftigelsesministeriet, og du kan læse mere om den her.

Motivation 

Der skal gennemføres en tværoffentlig undersøgelse af hvor motiverede offentligt ansatte er, hvad der motiverer dem og hvorfor. Undersøgelsen udarbejdes i et samarbejde mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Staten.