Skemaer til brug ved arbejdsnedlæggelser

Her finder du skemaer til brug ved arbejdsnedlæggelser for overenskomstansatte og tjenestemænd.

Overenskomstansatte

For overenskomstansatte gælder skema 1 og 2:

Skema 1 - Indberetning for overenskomstansatte (pdf)

Skema 2 - Navneliste over deltagere i arbejdsstandsningen (pdf)

Tjenestemænd

For tjenestemænd gælder skema 3 og 4:

Skema 3 - Indberetning for tjenestemænd til FM PST om kollektiv tjenesteforseelse (pdf)

Skema 4 - Navneliste over tjenestemænd (pdf)