• Saglig begrundelse for opsigelse af fuldmægtig

  Publiceret 30-11-2000
  Afskedigelse/bortvisning

  På grund af besparelser blev to fuldmægtige i efteråret 1998 opsagt fra deres stillinger i Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen havde opstillet saglige kriterier til brug for udvælgelsen af de m..

 • Maksimum for antal planlagte daglige lektioner

  Publiceret 15-09-2000
  Arbejdstid

  I forbindelse med skemalægning på et AMU-center var det endelige antal lektioner på en enkelt dag på mere end 7,4 lektioner.  Opmanden udtalte, at det var i strid med parternes overenskomst at planl..

 • Spørgsmål om planlagt og systematisk overarbejde

  Publiceret 08-09-2000
  Arbejdstid

  Post Danmark indførte i august 1996 et nyt system (D-96), hvorved postomdelingstjenesten gik over fra tidsakkord til almindelig tidsløn. I det efterfølgende år forekom en del overarbejde. Der blev r..

 • Organisationsansvar i forbindelse med ”negativ strategi”

  Publiceret 08-09-2000
  Ansættelse

  Postforbundene anlagde i juni/juli 1997 en ”negativ strategi” over for Post Danmark med det formål at formå Post Danmark/Finansministeriet til at indgå paralleloverenskomst på overenskomstdækket områd..

 • Fortolkning af overenskomst vedrørende forberedelsestid og spisepauser

  Publiceret 08-07-2000
  Arbejdstid

  Efter indgåelse af overenskomst i 1999 var der uenighed om, hvordan forberedelsestiden skulle beregnes henholdsvis centralt og decentralt, og om hvorledes der arbejdstidsmæssigt skulle forholdes med s..

 • Voldgiftssag om beregning af åremålstillæg

  Publiceret 05-07-2000
  Løn

  Den 5 juli 2000 blev der afsagt opmandskendelse i en voldgiftssag anlagt af Dansk Magisterforening mod Finansministeriet og Udenrigsministeriet om fortolkning af åremålsaftalen.

 • Fortolkning af aftale om varsling af fridage i forbindelse med overgang fra tjeneste til jobbørs

  Publiceret 30-06-2000
  Arbejdstid

  Reglerne i arbejdstidsaftalen mellem DSB og Jernbaneorganisationernes Fællesudvalg tog sigte på ansatte i holddrift og ikke på ansatte med weekendfri, hvorved arbejdstidsaftalen ikke var overtrådt...

 • Afgørelse om faglig voldgifts kompetence

  Publiceret 05-06-2000
  Kollektiv arbejdsret

  Finansministeriet påstod, at Lærernes Centralorganisation skulle anerkende, at en voldgift, nedsat i henhold til § 22 i organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundsk..

 • Fortolkning af en organisationsaftales ordlyd - geografisk placering

  Publiceret 27-03-2000
  Ansættelse

  En afdeling blev i 1997-1998 flyttet fra Statens Serum Institut i København til Hillerød. Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderne efter flytningen fortsat var omfattet af organisations..

Søg i arkivet