Afgørelse om faglig voldgifts kompetence

05-06-2000
Kollektiv arbejdsret

Finansministeriet påstod, at Lærernes Centralorganisation skulle anerkende, at en voldgift, nedsat i henhold til § 22 i organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, alene havde kompetence til at påkende, om afskedigelse var rimeligt begrundet, og at voldgiften ikke havde kompetence til at træffe afgørelse i sager vedrørende arbejdsgivers misligholdelse af ansættelsesforholdet med den virkning, at arbejdstager har været berettiget til at sidestille misligholdelsen med en opsigelse.

Download sagen "Afgørelse om faglig voldgifts kompetence" som PDF