Saglig begrundelse for opsigelse af fuldmægtig

30-11-2000
Afskedigelse/bortvisning

På grund af besparelser blev to fuldmægtige i efteråret 1998 opsagt fra deres stillinger i Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen havde opstillet saglige kriterier til brug for udvælgelsen af de medarbejdere, der skulle afskediges. En forberedende arbejdsgruppe udarbejdede derefter indstillingerne.

Download sagen "Saglig begrundelse for opsigelse af fuldmægtig" som PDF