• Forlig i sag vedrørende afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant

  Publiceret 17-10-2001
  Afskedigelse/bortvisning

  Dansk Funktionærforbund nedlagde under sagen påstand om annullation af opsigelsen, subsidiært betaling af en godtgørelse til sikkerhedsrepræsentanten. Dansk Funktionærforbund gjorde til støtte for s..

 • Procesforum i afskedigelsessag

  Publiceret 05-10-2001
  Afskedigelse/bortvisning

  Sagen handlede om, hvorvidt Vestre Landsret eller en faglig voldgift var det korrekte forum for behandling af en sag vedrørende afskedigelse. Landsretten fandt, at retten ikke var kompetent til at t..

 • Det Kongelige Teaters forpligtelse til at antage korassistenter ved tre særopførelser

  Publiceret 02-07-2001
  Løn

  Sagen omhandlede Det Kongelige Teaters forpligtelse til at antage medlemmer af Foreningen af Assistenter ved Det Kongelige Operakor ved tre særopførelser, hvor der blev brugt flere korsangere end de v..

 • Opgørelse af overarbejde ved tilfældige forlængelser af ordinær tjeneste

  Publiceret 14-06-2001
  Arbejdstid

  Sagen handler om, hvorvidt statens tjenestemænd med en højeste arbejdstid ved opgørelse af arbejdstiden for en vis perioden, var berettiget til at medtage ikke blot tilfældig forlængelse af ordinær tj..

 • Arbejdsrettens kompetence

  Publiceret 19-04-2001
  Kollektiv arbejdsret

  Arbejdsretten fandt, at den ikke havde kompetence til at pådømme sagen, da denne ikke angik et bevis- eller fortolkningsspørgsmål vedrørende en kollektiv overenskomst, men spørgsmål om, hvornår en ans..

 • Spørgsmål om tidligere indgået forlig var af individuel eller generel karakter

  Publiceret 18-04-2001
  Kollektiv arbejdsret

  I 1999 blev der indgået forlig i en tidligere voldgiftssag mellem Dansk Funktionærforbund og Finansministeriet om omfanget af museumsbetjentes rengøringsopgaver. Spørgsmålet i nærværende sag var, hv..

Søg i arkivet