Arbejdsrettens kompetence

19-04-2001
Kollektiv arbejdsret

Arbejdsretten fandt, at den ikke havde kompetence til at pådømme sagen, da denne ikke angik et bevis- eller fortolkningsspørgsmål vedrørende en kollektiv overenskomst, men spørgsmål om, hvornår en ansat var påbegyndt arbejde på en skole, og om den pågældende var omfattet af Lov om kommunal aktivering.

Download sagen "Arbejdsrettens kompetence" som PDF