Spørgsmål om tidligere indgået forlig var af individuel eller generel karakter

18-04-2001
Kollektiv arbejdsret

I 1999 blev der indgået forlig i en tidligere voldgiftssag mellem Dansk Funktionærforbund og Finansministeriet om omfanget af museumsbetjentes rengøringsopgaver.

Spørgsmålet i nærværende sag var, hvorvidt forliget indeholdt en generel fortolkning af organisationsaftale for vagtfunktionærer og parkeringskontrollører i statens tjeneste, eller om det kun vedrørte den konkrete sag om museumsbetjente på Ordrupgaardsamlingen.

Download sagen "Spørgsmål om tidligere indgået forlig var af individuel eller generel karakter" som PDF