• Forlig i sag vedrørende afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant

  Publiceret 17-10-2001
  Afskedigelse/bortvisning

  Dansk Funktionærforbund nedlagde under sagen påstand om annullation af opsigelsen, subsidiært betaling af en godtgørelse til sikkerhedsrepræsentanten. Dansk Funktionærforbund gjorde til støtte for s..

 • Procesforum i afskedigelsessag

  Publiceret 05-10-2001
  Afskedigelse/bortvisning

  Sagen handlede om, hvorvidt Vestre Landsret eller en faglig voldgift var det korrekte forum for behandling af en sag vedrørende afskedigelse. Landsretten fandt, at retten ikke var kompetent til at t..

Søg i arkivet