Forlig i sag vedrørende afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant

17-10-2001
Afskedigelse/bortvisning

Dansk Funktionærforbund nedlagde under sagen påstand om annullation af opsigelsen, subsidiært betaling af en godtgørelse til sikkerhedsrepræsentanten.

Dansk Funktionærforbund gjorde til støtte for sin påstand gældende, at der ikke var tvingende årsager til at afskedige sikkerhedsrepræsentanten, idet der stadig var væsentlige opgaver indenfor det område han havde beskæftiget sig med. 

Download sagen "Forlig i sag vedrørende afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant" som PDF