Spørgsmål om overholdelse af forvaltningsretlige høringsregler i afskedigelsesag

25-04-2002
Afskedigelse/bortvisning

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt de forvaltningsretlige høringsregler var blevet overholdt i en afskedigelsessag mod en fuldmægtig i Udlændingestyrelsen.

Byretten frifandt Udlændingestyrelsen, hvorimod Østre Landsret dømte styrelsen til at betale en godtgørelse på 30.000 kr. (godt en månedsløn) og sagsomkostninger.

Download sagen "Spørgsmål om overholdelse af forvaltningsretlige høringsregler i afskedigelsesag" som PDF