Forhandlingsregler ved beskæftigelse af deltidsansatte, timelønnede efter organisationsaftale for vagtfunktionærer og parkeringskontrollører

12-12-2002
Arbejdstid

Nationalmuseet blev pålagt at betale en bod på 200.000 kr. til Dansk Funktionærforbund for overenskomstbrud, fordi museet, efter Dansk Funktionærforbunds opsigelse af en lokalaftale i 1999, havde beskæftiget timelønnede, deltidsansatte museumsbetjente uden forudgående forhandling.

Download sagen "Forhandlingsregler ved beskæftigelse af deltidsansatte, timelønnede efter organisationsaftale for vagtfunktionærer og parkeringskontrollører" som PDF