Ændring af pligtig afgangsalder fra 70 år til 67 år

08-01-2002
Afskedigelse/bortvisning Pension

I forbindelse med besparelser indførte Aarhus Universitet en pligtig afgangsalder på 67 år for ansatte ved Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Opmanden fandt, at universitetets afskedigelse af fire forskere i medfør af 67 års grænsen var urimelig, dels fordi reglen kun gjaldt for fakultetet, dels fordi reglen ikke var absolut, men gav universitetet adgang til at dispensere.

De afskedigede tilkendtes hver en skønsmæssigt fastsat godtgørelse.

Download sagen "Ændring af pligtig afgangsalder fra 70 år til 67 år" som PDF