Fuldmægtiges overgang fra tjenestemandsansættelse til ansættelse på overenskomstvilkår

02-01-2002
Ansættelse

Fire fuldmægtige i Told- og Skattestyrelsen havde inden ansættelse som tjenestemænd erhvervet en akademisk uddannelse, som var relevant for den stilling, hvori de blev ansat.

Opmanden fandt, at medarbejderne var ansat i stillingerne på grund af deres uddannelse, og at de derfor burde have været ansat efter overenskomst for akademikere i staten (AC-overenskomsten).

Medarbejderne havde som følge heraf krav på at blive overført til ansættelse i henhold til denne overenskomst.

Download sagen "Fuldmægtiges overgang fra tjenestemandsansættelse til ansættelse på overenskomstvilkår" som PDF