Afskedigelse af deltidsansat lærer på grund af besparelser

31-05-2002
Afskedigelse/bortvisning

På grund af besparelser som følge af en generel omkostningsreduktion og nedgang i elevtallet blev en deltidsansat handelsskolelærer opsagt fra sin stilling ved brev af 28. maj 1999.

I en senere uddybning af begrundelsen for valget af netop den pågældende lærer, anførte skolen, at deltidsansatte lærere var prioriteret afskediget forud for fuldtidsansatte lærere.

Download sagen "Afskedigelse af deltidsansat lærer på grund af besparelser" som PDF