• Afsked af seks medarbejdere herunder tillidsrepræsentanten

    Publiceret 25-11-2002
    Afskedigelse/bortvisning

    Afskedigelsen fandt sted, fordi SHAF blev nedlagt med virkning fra 1. januar 2002. Opmanden fandt det ikke godtgjort, at der forelå tvingende årsager til at afskedige tillidsrepræsentanten, og pålag..

Søg i arkivet