Afsked af seks medarbejdere herunder tillidsrepræsentanten

25-11-2002
Afskedigelse/bortvisning

Afskedigelsen fandt sted, fordi SHAF blev nedlagt med virkning fra 1. januar 2002.

Opmanden fandt det ikke godtgjort, at der forelå tvingende årsager til at afskedige tillidsrepræsentanten, og pålagde Trafikministeriet at betale en skønsmæssigt fastsat godtgørelse på 75.000 kr.

Download sagen "Afsked af seks medarbejdere herunder tillidsrepræsentanten" som PDF