Spørgsmål om anvendelse af 25-års-reglen

24-10-2002
Afskedigelse/bortvisning

Efter cirka 25 års ansættelse blev en 51-årig kontorfunktionær afskediget fra sin stilling ved et AMU-center på baggrund af centerets økonomiske og aktivitetsmæssige situation.

Med henvisning til praksis fra afskedigelsesnævnet på LO/DA-området (den såkaldte 25-års-regel) påstod HK/DANMARK, at AMU-centeret var forpligtet til så vidt muligt at undgå at afskedige kontorfunktionæren, på grund af dennes alder og anciennitet, medmindre AMU-centeret kunne bevise, at afgørende hensyn nødvendiggjorde opsigelsen af netop denne medarbejder.

Download sagen "Spørgsmål om anvendelse af 25-års-reglen" som PDF