Afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant pga. arbejdsmangel – spørgsmål om tvingende årsager og afbrydelse af ansættelsesforholdet

19-08-2003
Afskedigelse/bortvisning

Mellem Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) og Told- og Skattestyrelsen er opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt der har foreligget tvingende årsager til at afskedige A fra dennes stilling som fuldmægtig i Told- og Skatteregion Høje-Taastrup.

Download sagen "Afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant pga. arbejdsmangel" som PDF