Manglende genansættelse af sæsonansat gartner på grund af sygdom

13-05-2003
Afskedigelse/bortvisning

Finansministeriet fik medhold i, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte kirkegårdslederens skøn, hvorefter en genansættelse for sæsonen 2002 af gartneren ikke ville være forenelig med institutionens tarv.

Download sagen "Manglende genansættelse af sæsonansat gartner på grund af sygdom" som PDF