Afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant på grund af besparelser på finansloven

24-03-2003
Afskedigelse/bortvisning

På grund af besparelser på finansloven for 2003 og følgende år blev det nødvendigt at foretage en væsentlig nedskæring af antallet af ansatte i direktoratet, og som konsekvens heraf gennemførte man en omlægning og reduktion af nogle af arbejdsopgaverne.

Download sagen "Afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant på grund af besparelser på finansloven" som PDF