Undladelse af at genansætte sæsonansat gartner på grund af rygproblemer

20-03-2003
Afskedigelse/bortvisning

Finansministeriet fik medhold i, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte kirkegårdslederens skøn, hvorefter en genansættelse for sæsonen 2002 af gartneren ikke ville være forenelig med institutionens tarv.

Download sagen "Undladelse af at genansætte sæsonansat gartner på grund af rygproblemer" som PDF