Tilkendegivelse af 7. november 2003 om afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant ved Beredsskabsstyrelsen

07-11-2003
Afskedigelse/bortvisning

Ved en faglig voldgift anlagt af SiD tilkendegav opmanden, at i tilfælde af en kendelse ville indklagede blive tilpligtet til at betale en godtgørelse på 50.000 kr. til en afskediget sikkerhedsrepræsentant.

Download sagen "Tilkendegivelse af 7. november 2003 om afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant ved Beredsskabsstyrelsen" som PDF