Afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant i forbindelse med sikkerhedsrepræsentantområdets ophør

07-11-2003
Afskedigelse/bortvisning

I forbindelse med nedlæggelsen af en enhed under Beredskabsstyrelsen Fyn blev en sikkerhedsrepræsentant, som var ansat som teknisk medarbejder, afskediget.

Download sagen "Afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant i forbindelse med sikkerhedsrepræsentantområdets ophør" som PDF