Beregning af løn under sygdom mv. til tjenestemandsansatte skibsofficerer i Grønland

13-11-2003
Løn

Sagen drejede sig om, hvilke lønelementer, der indgår i beregningen af sygeløn mv. til statstjenestemandsansatte skibsofficerer, der under udlån til Grønlands Hjemmestyre gør tjeneste ved det hjemmestyreejede rederi Arctic Umiaq Line A/S.

Download sagen "Beregning af løn under sygdom mv. til tjenestemandsansatte skibsofficerer i Grønland" som PDF