Brud på forhandlingsreglerne

26-09-2003
Kollektiv arbejdsret

Finansministeriet; Personalestyrelsen blev pålagt at betale en bod på 20.000 kr. til Statsansattes Kartel for brud på forhandlingsreglerne i parternes fælles overenskomst, idet det af Specialarbejderforbundet i Danmark begærede mæglingsmøde ikke blev holdt før næsten 2 måneder efter begæringen herom.

Download sagen "Brud på forhandlingsreglerne" som PDF