Faglig voldgift og byretssag om afskedigelse af en specialkonsulent fra AF-Århus

17-09-2003
Afskedigelse/bortvisning

Finansministeriet er blevet frifundet i faglig voldgift om afskedigelse af en specialkonsulent fra AF-Århus.

Specialkonsulenten blev i en sideløbende sag ved Århus Byret om partshøring i forbindelse med afskedigelsen tilkendt 100.000 kr. i godtgørelse.

AF-Århus har anket byretsdommen til Landsretten.

Download sagen "Faglig voldgift og byretssag om afskedigelse af en specialkonsulent fra AF-Århus" som PDF