Arbejdsretten fastslår, at en organisation, der ønsker forhandling om afskedigelse efter tillidsrepræsentantreglerne, på rimelig måde skal identificere temaet og det regelsæt, der begrunder anmodningen om forhandling

30-08-2004
Afskedigelse/bortvisning

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt Personalestyrelsen har været berettiget til at afvise at behandle afskedigelsen af to tillidsrepræsentanter efter reglerne i aftalen mellem Statsansattes Kartel og Personalestyrelsen om tillidsrepræsentanter i staten.

Download sagen "Arbejdsretten fastslår, at en organisation, der ønsker forhandling om afskedigelse efter tillidsrepræsentantreglerne" som PDF