Manglende underretning af hovedorganisation om 11 opsigelser - bod for forseelsen men ikke antallet af berørte medarbejdere

06-12-2004
Afskedigelse/bortvisning

Parterne anmodede retsformanden om at træffe beslutning om, hvorvidt der skal betales bod, og hvor stor denne i givet fald skal være, jf. arbejdsretslovens § 16, stk. 3.

Download sagen "Manglende underretning af hovedorganisation om 11 opsigelser" som PDF