Ordensbod for manglende pensionsindbetaling

07-12-2004
Pension

Retsmanden bestemte, at bod er forskyldt. Retsformanden lagde herved vægt på, at der var tale om en klar overenskomstforpligtelse, som er blevet tilsidesat i en årrække, og at der har været tale om et betydeligt efterbetalingsbeløb.

Download sagen "Ordensbod for manglende pensionsindbetaling" som PDF