• Vilkårlighed ved afskedigelse

  Publiceret 17-02-2004
  Afskedigelse/bortvisning

  A var ved opsigelsen tillidsrepræsentant, men denne sag angår imidlertid ikke spørgsmål om opsigelsen set i relation til de særlige beskyttelsesregler for tillidsrepræsentanter. Sagen angår spørgsmåle..

 • Slagteridyrlæger kan pålægges flere tjenestesteder

  Publiceret 11-02-2004
  Løn

  Mellem Den Danske Dyrlægeforening og Finansministeriet er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt dyrlæger, der er ansat under Veterinær- og Fødevaredirektoratet med tjeneste på et slagteri, kan på..

Søg i arkivet