Vilkårlighed ved afskedigelse

17-02-2004
Afskedigelse/bortvisning

A var ved opsigelsen tillidsrepræsentant, men denne sag angår imidlertid ikke spørgsmål om opsigelsen set i relation til de særlige beskyttelsesregler for tillidsrepræsentanter. Sagen angår spørgsmålet, om opsigelsen var i strid med StK-overenskomst.

Download sagen "Vilkårlighed ved afskedigelse" som PDF