• Afskedigelse - forholdene på opsigelsestidspunktet

  Publiceret 28-01-2004
  Afskedigelse/bortvisning

  Uoverensstemmelsen angår, om X - ministeriets opsigelse af nogle kursusledere og en bibliotekar i forbindelse med lukningen af en kursusejendom og omstrukturering af kursusvirksomheden har været sagli..

 • Ansættelsesområdets betydning ved ressortomlægninger

  Publiceret 19-01-2004
  Ansættelse

  Sagen drejer sig om, hvorvidt statstjenestemænds ansættelsesområde i henhold til tjenestemandslovens § 12 er fastlagt ved den betegnelse, som ansættelsesområdet har i pågældendes ansættelsesbevis, ell..

Søg i arkivet