Ansættelsesområdets betydning ved ressortomlægninger

19-01-2004
Ansættelse

Sagen drejer sig om, hvorvidt statstjenestemænds ansættelsesområde i henhold til tjenestemandslovens § 12 er fastlagt ved den betegnelse, som ansættelsesområdet har i pågældendes ansættelsesbevis, eller ved pågældendes arbejdsopgaver.

Download sagen "Ansættelsesområdets betydning ved ressortomlægninger" som PDF