Spørgsmål om en række arbejdsbestemte tillæg er gjort pensionsgivende

30-06-2004
Pension

En tvist om, hvorvidt alle arbejdsbestemte tillæg, som er videreført ved parternes aftale om nyt lønsystem af 3. juni 2002, og som ikke berettiger til pension efter det gamle lønsystem, er gjort pensionsgivende for så vidt angår medarbejdere inden for parternes forhandlingsområde, der er overgået til Ny Løn.

Download sagen "Spørgsmål om en række arbejdsbestemte tillæg er gjort pensionsgivende" som PDF