Udbetaling af natpenge mv. og arbejdstidsopgørelse under kursusdeltagelse

25-06-2004
Løn Arbejdstid

Sagen drejer sig om, hvorvidt Forsvarsministeriet har begået overenskomstbrud ved ikke at udbetale natpenge og foretage registrering af arbejdstid under A's deltagelse i kurset.

Download sagen "Udbetaling af natpenge mv. og arbejdstidsopgørelse under kursusdeltagelse" som PDF