Afsked af tillidsrepræsentant på grund af længerevarende sygdom

24-03-2004
Afskedigelse/bortvisning

Mellem Specialforbundet i Danmark (SID) som mandatar for tillidsmand A på den ene side og Finansministeriet, Personalestyrelsen, som mandatar for Banestyrelsen på den anden side er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt Banestyrelsens opsigelse af tillidsmand A efter langvarig sygdom er berettiget på grund af tvingende årsager.

Download sagen "Afsked af tillidsrepræsentant på grund af længerevarende sygdom" som PDF