Tilkendegivelse af 2. marts 2004 i voldgiftssag om afskedigelse af en tillidsrepræsentantsuppleant

02-03-2004
Afskedigelse/bortvisning

Mellem HK Stat som mandatar for A på den ene side og Finansministeriet, ved Personalestyrelsen som mandatar for X-skolen på den anden side er der opstået uoverensstemmelser om, hvorvidt opsigelsen af overassistent A d. 29/7 2003 til fratræden med udgangen af november 2003 er uforenelig med hendes stilling som tillidsrepræsentant-suppleant.

Download sagen "Tilkendegivelse i voldgiftssag om afskedigelse af en tillidsrepræsentantsuppleant" som PDF