• Ingen særlig omplaceringspligt inden for ansættelsesområdet

    Publiceret 05-11-2004
    Afskedigelse/bortvisning

    Uoverensstemmelsen i de to faglige voldgiftssager, der har været behandlet sammen, angår, om der der har været den fornødne saglige begrundelse for, at klagerens medlemmer blev afskediget som led i en..

Søg i arkivet