Ingen særlig omplaceringspligt inden for ansættelsesområdet

05-11-2004
Afskedigelse/bortvisning

Uoverensstemmelsen i de to faglige voldgiftssager, der har været behandlet sammen, angår, om der der har været den fornødne saglige begrundelse for, at klagerens medlemmer blev afskediget som led i en større besparelsesrunde i 2002.

Download sagen "Ingen særlig omplaceringspligt inden for ansættelsesområdet" som PDF