Fristen for at forhandle afskedigelsen af 2 tjenestemandsansatte

14-09-2004
Afskedigelse/bortvisning

Sagen angår spørgsmålet, om § 12, stk. 2, i aftalen om tillidsrepræsentanter i staten m.v. fra 2000 har været overholdt i forbindelse med afskedigelse af to tjenestemænd med tillidsmandsstatus ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).

Download sagen "Fristen for at forhandle afskedigelsen af 2 tjenestemandsansatte" som PDF