Lærere ved efterskoler ansat 31. juli 1995 eller før har krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a, hvis det fremgår af deres ansættelsesgrundlag fra før 1. august 1995

28-09-2004
Afskedigelse/bortvisning

En opstået tvist om, hvorvidt lærere ved efterskoler, som er ansat 31. juli 1995 eller før, og som har bevaret deres hidtidlige opsigelsesvarsler i henhold til § 28 i parternes nugældende organisationsaftale.

Download sagen "Lærere ved efterskoler ansat 31. juli 1995 eller før har krav på fratrædelsesgodtgørelse" som PDF