Afskedigelse af tillidsrepræsentant ikke begrundet i tvingende årsager

15-02-2005
Afskedigelse/bortvisning

Opmanden gav PROSA medhold i, at der ud fra en samlet vurdering ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at afskedigelsen af tillidsrepræsentanten var begrundet i tvingende årsager.

Download sagen "Afsked tillidsrepræsentant" som PDF