Et aftalt tillæg til en ansat kunne efter de foreliggende omstændigheder siges op, fordi der ikke var aftalt uopsigelighed

31-01-2005
Løn

Arbejdsretten lagde til grund, at maskinmesteren ikke længere havde noget ledelsesansvar og ikke længere stod for en overordnet økonomistyring. Da det må antages, at maskinmesteren fik kvalifikationstillægget for ledelsesansvar og den overordnede økonomistyring var grundlaget for at yde kvalifikationstillægget ikke længere tilstede.

Download sagen "Tillæg til ansat" som PDF